Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép - Trịnh Duy Đỗ

3419 | 19-04-2016 | 19
Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Tác giả: Trịnh Duy Đỗ,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

Chương 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Chương 3. DUNG SAI LẮP GHÉP CỦA CÁC MỐI GHÉP THÔNG DỤNG

BÀI TẬP-THỰC HÀNH

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 8Tiếng Anh 8

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đoàn Ngọc Lộc, Thân Trọng Liên Nhân, Trần Huy Phương

166  985 

Chuyên đề tổng ôn tập lí thuyếtChuyên đề tổng ôn tập lí thuyết

Nguyễn Công Kiệt

  70 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  2391 

Dạy và học Tập viết ở Tiểu họcDạy và học Tập viết ở Tiểu học

Trần Mạnh Hưởng

  96