Giáo trình Cơ học máy - Lại Khắc Liễm

3781 | 06-06-2016 | 41
Giáo trình Cơ học máy

Nhan đề: Giáo trình Cơ học máy

Tác giả: Lại Khắc Liễm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 245

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học máy,

Download

Tóm tắt:

Chương Một: Cấu tạo cơ cấu

Chương Hai: Phân tích động học cơ cấu

Chương ba: Phân Tích Lực Cơ Cấu 

Chương Bốn : Ma sát

Chương Năm: Cân bằng máy

Chương Sáu : Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

Chương Bảy: Hiệu suất

Chương Tám: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

Chương Chín: Cơ Cấu Cam

Chương Mười: Cơ Cấu Bánh Răng Phẳng

Chương Mười Một: Cơ Cấu Bánh Răng Không Gian

Chương Mười Hai:Hệ Thống Bánh Răng

Chương Mười Ba: Cơ Cấu Đặc Biệt 

Download

Có thể bạn cần