Giáo trình CAD-CaM-CNC - Nguyễn Ngọc Đào

3600 | 28-04-2016 | 56
Giáo trình CAD-CaM-CNC

Nhan đề: Giáo trình CAD-CaM-CNC

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào,

Nhà xuất bản: ĐH Sư phạm kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 96

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC

Chương 2: Lập trình thủ công

Chương 3: Lập trình tự động

Chương 4: Vận hành máy CNC

Phụ lục

 

Download

Có thể bạn cần

Ý Chí Sắt ĐáÝ Chí Sắt Đá

Nguyễn Hiến Lê

  138 

Tư Duy Hoàn HảoTư Duy Hoàn Hảo

Edward de Bono

  144