Gia công trên máy tiện - Nguyễn Tiến Đào

1634 | 16-04-2016 | 11
Gia công trên máy tiện

Nhan đề: Gia công trên máy tiện

Tác giả: Nguyễn Tiến Đào,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 248

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỘT: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

PHẦN HAI: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TIỆN 

PHẦN BA:  MÁY TIỆN - DAO TIỆN - PHỤ TÙNG ĐỒ GÁ 

PHẦN BỐN: GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN 

PHẦN NĂM: kHÁI NIỆM VỀ CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH 

 

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Nâng CaoSách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

Nhiều tác giả

  43 

Phương Pháp Đầu Tư Warren BuffettPhương Pháp Đầu Tư Warren Buffett

Robert G. Hagstrom

  37 

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 Nâng CaoSách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 Nâng Cao

Nhiều Tác Giả

  33 

Công nghệ EnzymCông nghệ Enzym

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thị Huyền

532  2418  56