Gia công tia lửa điện CNC - Vũ Hoài Ân

1905 | 17-04-2016 | 10
Gia công tia lửa điện CNC

Nhan đề: Gia công tia lửa điện CNC

Tác giả: Vũ Hoài Ân,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 193

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát về gia công tia lửa điện

Chương 2: Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện

Chương 3: Các thông số điều chỉnh xung định hình

Chương 4: Chất điện môi và hệ thống dòng chảy

Chương 5: Điện cực và vật liệu điện cực

Chương 6: Máy xung định hình CNC

Chương 7: Cơ sở hình học và cơ sở lập trình CNC khi gia công xung định hình

Chương 8: Gia công tia lửa điện cắt dây

Chương 9: Lập trình CNC gia công cắt dây

Chương 10: Các máy gia công tia lửa điện thế hệ mới với động cơ tuyến tính

Download

Có thể bạn cần

50 đề thi học kỳ 1 toán lớp 250 đề thi học kỳ 1 toán lớp 2

Hồ Khắc Vũ

  156 

Học Tốt Tiếng Anh 11Học Tốt Tiếng Anh 11

Nguyễn Thị Minh Hương

  105 

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  241