Động lực học máy trục - Trần Văn Chiến

1961 | 10-04-2016 | 5
Động lực học máy trục

Nhan đề: Động lực học máy trục

Tác giả: Trần Văn Chiến,

Nhà xuất bản: Hải phòng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 188

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sơ đồ tính toán động lực học máy trục

Chương 2: Sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ

Chương 3: Các phương trình tổng quát động lực học máy trục

Chương 4: Động lực hojv các cơ cấu của cầu trục

Chương 5: Động lực học kết cấu thép cầu trục

Chương 6: Tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép

 

Download

Có thể bạn cần