Động lực học máy - Đỗ sanh

1345 | 10-04-2016 | 3
Động lực học máy

Nhan đề: Động lực học máy

Tác giả: Đỗ sanh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và định nghĩa

Chương 2: Chuyển động của máy cứng một bậc động

Chương 3: Động lực của quá trình bình ổn

Chương 4: Động lực của quá trình mở máy và tắt máy

Chương 5: Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính

Chương 6: Chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền đàn tính

Chương 7: Động lực học của quá trình chuyển tiếp

Chương 8: Điều khiển chuyển động của máy theo chương trình

Chương 9: hệ điều khiển với liên kết ngược

Chương 10: Một số bài toán tổng hợp tối ưu điều khiển chuyển động máy

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện

Lưu Thế Vinh

176  1149  10 

Hóa học môi trường - Tập 1, 2ndHóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Đặng Kim Chi

262  1953 

Cơ sở kỹ thuật cơ khíCơ sở kỹ thuật cơ khí

Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng

316  1442  11 

Giáo trình môn học nguyên lý máyGiáo trình môn học nguyên lý máy

Diệp Bảo Trí

116  1490