Đồ gá - Trần Văn Địch

2074 | 09-04-2016 | 20
Đồ gá

Nhan đề: Đồ gá

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 269

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại đồ gá

Chương 2: Gá đặt chi tiết trên đồ gá

Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá

Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt

Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá

Chương 6: Một số đồ gá công điển hình

Chương 7: Tự độn động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyện tự động

Chương 8: Đồ gá lắp ráp

Chương 9: Đồ gá kiểm tra

Chương 10: Dụng cụ phụ

Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng

Chương 12: Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa đồ gá

Chương 13: Đặc điểm của chế tạo và kiểm tra đồ gá

Chương 14: Hiệu quả kinh tế của đồ gá

Chương 15: Đồ gá trên máy CNC

Chương 16: Hướng phát triển của đồ gá

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật bảo quản mận tam hoaKỹ thuật bảo quản mận tam hoa

Trần Thị Mai

29  387 

Cơ sở dữ liệuCơ sở dữ liệu

Phạm Thế Quế

223  1842 

Access 2010 All-in-One For DummiesAccess 2010 All-in-One For Dummies

Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman

795  1511