Đồ gá - Trần Văn Địch

2602 | 09-04-2016 | 20
Đồ gá

Nhan đề: Đồ gá

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 269

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại đồ gá

Chương 2: Gá đặt chi tiết trên đồ gá

Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá

Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt

Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá

Chương 6: Một số đồ gá công điển hình

Chương 7: Tự độn động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyện tự động

Chương 8: Đồ gá lắp ráp

Chương 9: Đồ gá kiểm tra

Chương 10: Dụng cụ phụ

Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng

Chương 12: Tiêu chuẩn hóa và vạn năng hóa đồ gá

Chương 13: Đặc điểm của chế tạo và kiểm tra đồ gá

Chương 14: Hiệu quả kinh tế của đồ gá

Chương 15: Đồ gá trên máy CNC

Chương 16: Hướng phát triển của đồ gá

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng anh 11

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

209  1101 

Giáo trình Autocad 2007Giáo trình Autocad 2007

Phạm Gia Hậu

111  3084  35 

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  3530