Đồ án môn học Chi tiết máy - Ngô Văn Quyết

2069 | 07-06-2016 | 21
Đồ án môn học Chi tiết máy

Nhan đề: Đồ án môn học Chi tiết máy

Tác giả: Ngô Văn Quyết,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đồ án môn học, chi tiết máy,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: GIỜI THIỂU MỘT SỒ ĐỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

Phần thứ hai: MỘT SỐ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐIỂN HÌNH

Phần thứ ba: GIỚI THIỂU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN TỐI ƯU

Phần thứ tư: GIỚI THIỂU MỘT SỐ BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở thiết kế ô tôCơ sở thiết kế ô tô

Nguyễn Khắc Trai

324  1141  19 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1935 

Giáo trình Tiếng Anh thư tín thương mạiGiáo trình Tiếng Anh thư tín thương mại

Nguyễn Bích Ngọc, Đào Thị Hương

122  6459  197