Đồ án môn học Chi tiết máy - Ngô Văn Quyết

2543 | 07-06-2016 | 21
Đồ án môn học Chi tiết máy

Nhan đề: Đồ án môn học Chi tiết máy

Tác giả: Ngô Văn Quyết,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đồ án môn học, chi tiết máy,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: GIỜI THIỂU MỘT SỒ ĐỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 

Phần thứ hai: MỘT SỐ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY ĐIỂN HÌNH

Phần thứ ba: GIỚI THIỂU MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN TỐI ƯU

Phần thứ tư: GIỚI THIỂU MỘT SỐ BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH

Download

Có thể bạn cần