Điều Khiển Số và Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp - Phan Hữu Phúc

1774 | 09-04-2016 | 5
Điều Khiển Số và Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp

Nhan đề: Điều Khiển Số và Cam, Sản Xuất Chế Tạo Có Máy Tính Trợ Giúp

Tác giả: Phan Hữu Phúc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 213

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: APT - Ngôn ngữ dùng trong điều khiển số

Chương 2: Điều khiển số truyền thống

Chương 3: Lập trình vật làm cho máy NC

Chương 4: Điều khiển bằng máy tính trong NC

Chương 5: Công nghệ rôbôt

Chương 6: Các ứng dụng của rôbôt

Chương 7: Công nghệ nhóm

Chương 8: Lập quy trình công nghệ có máy tính trợ giúp

Phụ lục A: Định nghĩa về các từ khóa của ngôn ngữ APT

Phụ lục B: Một số máy công cụ CNC hiện có tại IMI viện máy và dụng cụ công nghiệp

 

Download

Có thể bạn cần

20 Giờ Đầu Tiên20 Giờ Đầu Tiên

Josh Kaufman

  115 

An Lạc Từ TâmAn Lạc Từ Tâm

Thích Thánh Nghiêm

  170 

Kiến thức cơ bản vật lý lớp 8Kiến thức cơ bản vật lý lớp 8

Đặng Phương Trang

  86