Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp - Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

1433 | 09-04-2016 | 4
Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Nhan đề: Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Tác giả: Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt

Chương 1: Động học quá trình tạo hình các bề mặt

Chương 2: Nguyên lý cơ bản tạo hình các bề mặt

Chương 3: Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công

Phần II: Kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt - Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Chương 4: Đặc điểm công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ cắt - Các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt

Chương 5: Các nguyên công tạo phôi dụng cụ

Chương 6: Các nguyên công cơ bản tạo hình các bề mặt dụng cụ trước nhiệt luyện

Chương 7: Các nguyên công mài và mài sắc dụng cụ sau nhiệt luyện

Chương 8: Tổng quát một số quy trình công nghệ tạo hình một số dụng cụ cắt

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Vật liệu cơ khíGiáo trình Vật liệu cơ khí

Nguyễn Thị Yên

160  1881  17 

Quản trị chiến lượcQuản trị chiến lược

Lê Thị Thu Thủy

122  1537  12 

Công nghệ chế tạo phụ tùngCông nghệ chế tạo phụ tùng

Trần Đình Quý, Trươgn Nguyễn Trung, Trần Thị Vân Nga

174  2329  31 

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  1346