Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp - Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

1831 | 09-04-2016 | 4
Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Nhan đề: Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Tác giả: Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Lý thuyết cơ bản tạo hình các bề mặt

Chương 1: Động học quá trình tạo hình các bề mặt

Chương 2: Nguyên lý cơ bản tạo hình các bề mặt

Chương 3: Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công

Phần II: Kỹ thuật tạo hình các bề mặt của dụng cụ cắt - Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Chương 4: Đặc điểm công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ cắt - Các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt

Chương 5: Các nguyên công tạo phôi dụng cụ

Chương 6: Các nguyên công cơ bản tạo hình các bề mặt dụng cụ trước nhiệt luyện

Chương 7: Các nguyên công mài và mài sắc dụng cụ sau nhiệt luyện

Chương 8: Tổng quát một số quy trình công nghệ tạo hình một số dụng cụ cắt

Download

Có thể bạn cần

Vở Bài Tập Đạo Đức 1Vở Bài Tập Đạo Đức 1

Nhiều Tác Giả

  45 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

229  2051  14 

Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụngGiáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

Nguyễn Ngọc Quế

351  1200