Công nghệ mạ điện - Trần Minh Hoàng

3090 | 24-05-2016 | 84
Công nghệ mạ điện

Nhan đề: Công nghệ mạ điện

Tác giả: Trần Minh Hoàng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1998

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ mạ điện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Phân loại các lớp mạ

Chương 2: Gia công cơ học bề mặt trước khi mạ

Chương 3: Tẩy dầu mở hóa học và điện hóa

Chương 4: Tẩy gỉ hóa học và điện hóa

Chương 5: Tẩy bóng hóa học và điện hóa

Chương 6: Khái niệm cơ bản về điện hóa

Chương 7: Mạ kẽm

Chương 8: Mạ cadimi

Chương 9: Mạ thiếc

Chương 10: Mạ chì

Chương 11: Mạ đồng

Chương 12: Mạ kền

Chương 13: Mạ sắt

Chương 14: Mạ crom

Chương 15: Mạ kim laoij quý và hiếm

Chương 16: Mạ lên chất dẻo

Chương 17: Mạ hợp kim

Chương 18: Oxy hóa nhôm, mage, thép và hợp kim của chúng

Chương 19: Photphat hóa

Chương 20: Sơn điện di

Chương 21: Làm sạch nước thải

Chương 22: An toàn và vệ sinh công nghiệp trong xưởng mạ

Download

Có thể bạn cần

Tâm Lý Bạn TraiTâm Lý Bạn Trai

Hoàng Xuân Việt

  79 

Khách Hàng Là Số 1Khách Hàng Là Số 1

Ken Blanchard

  146 

Thuật ủy Quyền Và Giám SátThuật ủy Quyền Và Giám Sát

Brian Tracy

  150 

Ôn tập lý thuyết Hóa học cấp tốcÔn tập lý thuyết Hóa học cấp tốc

Nguyễn Anh Phong

  71