Công nghệ khí nén - Hồ Đắc Thọ

1958 | 07-06-2016 | 25
Công nghệ khí nén

Nhan đề: Công nghệ khí nén

Tác giả: Hồ Đắc Thọ,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

ĐẠI CƯƠNG: CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 1:KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ NÉN

CHƯƠNG 2: NÉN KHÍ

Chương 3: Dữ liệu khí nén 

Chương 4: Xử lý khí nén 

Chương 5: Dẫn khí và cung cấp khí nén 

Chương 6: Cơ cấu chấp hành 

Chương 7: Các loại van 

Chương 8: Đại cương về điều khiển tự động 

Chương 9: Các phần tử thông tin - xử lý 

Chương 10: Mô tả hệ điều khiển 

Chương 11: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự nhờ ma trận Karnaugh 

Chương 12: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp PETRI 

Chương 13: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Grafcet 

Chương 14: Điều khiển hệ thống khí nén bằng bộ điều khiển lập trình PLC 

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để kết bạn55 Cách để kết bạn

Nguyễn Thu Hương

66  671 

Bài Tập Tiếng Anh 10 Cơ Bản - Nâng CaoBài Tập Tiếng Anh 10 Cơ Bản - Nâng Cao

Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Nguyễn Bảo Trang

138  1364  32 

Giáo trình kế toán công tyGiáo trình kế toán công ty

Nguyễn Thị Động

226  3020  32 

Ngữ pháp tiếng anhNgữ pháp tiếng anh

Vũ Thanh Phương, Bùi Ý

587  1527  19