Công nghệ khí nén - Hồ Đắc Thọ

2139 | 07-06-2016 | 25
Công nghệ khí nén

Nhan đề: Công nghệ khí nén

Tác giả: Hồ Đắc Thọ,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 0

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

ĐẠI CƯƠNG: CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 1:KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ NÉN

CHƯƠNG 2: NÉN KHÍ

Chương 3: Dữ liệu khí nén 

Chương 4: Xử lý khí nén 

Chương 5: Dẫn khí và cung cấp khí nén 

Chương 6: Cơ cấu chấp hành 

Chương 7: Các loại van 

Chương 8: Đại cương về điều khiển tự động 

Chương 9: Các phần tử thông tin - xử lý 

Chương 10: Mô tả hệ điều khiển 

Chương 11: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự nhờ ma trận Karnaugh 

Chương 12: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp PETRI 

Chương 13: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Grafcet 

Chương 14: Điều khiển hệ thống khí nén bằng bộ điều khiển lập trình PLC 

Download

Có thể bạn cần

Tỏa Sáng Và Thành CôngTỏa Sáng Và Thành Công

Jim Canterucci

  43 

Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1

Bùi Đức Lợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

373  3878  91 

Thăng Trầm Đồng Đô LaThăng Trầm Đồng Đô La

Richard Duncan

  76