Công nghệ CNC - Trần Văn Địch

2232 | 09-04-2016 | 8
Công nghệ CNC

Nhan đề: Công nghệ CNC

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 277

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về điều khiển số

Chương 2: Máy công cụ CNC

Chương 3: Đồ gá trên máy công cụ CNC

Chương 4: Dụng cụ cắt trên máy công cụ CNC

Chương 5: Dụng cụ phụ trên máy CNC

Chương 6: Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC

Chương 7: Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC

Chương 8: Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC

Chương 9: Lập trình gia công trên máy tiện CNC

Chương 10: Lập trình gia công trên máy khoan CNC

Chương 11: Lập trình gia công trên máy doa CNC

Chương 12: Lập trình gia công trên máy phay CNC

Chương 13: Lập trình cho các trung tâm gia công CNC

Chương 14: Tự động hóa lập trình cho máy CNC

Chương 15: Độ chính xác gia công trên máy CNC

Chương 16: Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC

 

Download

Có thể bạn cần