Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang

1903 | 08-04-2016 | 5
Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Nhan đề: Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Tác giả: Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Phương Giang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 301

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Điều khiển tự động

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động

Chương 2: Mô tả toán học của phần tử về hệ thống điều khiển

Chương 3: Các khâu động học của hệ thống điều khiển

Chương 4: Biến đổi Laplace

Chương 5: Ổn định của hệ thống điều khiển

Phần 2: Điều chỉnh tự động

Chương 6: Tổng quan về điều chỉnh tự động

Phần 3: Cơ khí hóa, tự động hóa và dây chuyền tự động

Chương 7: Cơ sở kinh tế kỹ thuật của tự động hóa

Chương 8: Hiệu quả kinh tế trong tự động hóa

Chương 9: Cơ khí hóa trong ngành cơ khí

Chương 10: Đường dây tự động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Chương 11: Bài tập về điều chỉnh

Chương 12: Bài tập về ổn định trong điều chỉnh

Chương 13: Hệ thống điều khiển bằng dầu ép

Chương 14: Câu hỏi gợi ý thi phần đường dây tự động (ĐDTĐ)

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình công nghệ lên menGiáo trình công nghệ lên men

Lương Đức Phẩm

159  1109  14 

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6

Nhiều Tác Giả

  92 

Vi xử lý 1Vi xử lý 1

Nguyễn Đình Phú

341  1882