Cơ sở điều khiển tự động - Đặng Hoài Bắc

1096 | 08-04-2016 | 3
Cơ sở điều khiển tự động

Nhan đề: Cơ sở điều khiển tự động

Tác giả: Đặng Hoài Bắc,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 152

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương II. Các đặc tính của hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương III. Khảo sát tính ổn định của hệ thống ĐKTĐ liên tụ

Chương IV. Khảo sát chất lượng hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương V. Tổng hợp hệ thống ĐKTĐ liên tục.

Chương VI. Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ rời rạc.

Chương VII. Phân tích và tổng hợp hệ thống ĐKTĐ rời rạc. 
 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

187  442 

Bài tập hoàn thành câu tiếng AnhBài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Thanh Huyền

219  1691  28 

Family and Friends 5: ClassbookFamily and Friends 5: Classbook

Naomi Simmons

123  2113  21 

Vi sinh vật họcVi sinh vật học

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Hồng Sơn

156  921