Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời) - Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng

3954 | 08-04-2016 | 29
Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)

Nhan đề: Cơ học ứng dụng phần bài tập (Có hướng dẫn - giải mẫu - trả lời)

Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1998

Số trang: 284

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Chuyển động của điểm

Chương 2: Chuyển động của vật rắn quanh trục cố định

Chương 3: Chuyển định song phẳng của vật rắn

Chương 4: Hợp chuyển động của điểm

Chương 5: Hợp chuyển động quay của vật rắn quanh các trục

Chương 6: Căn bằng của hệ lực phẳng

Chương 7: Căn bằng của hệ lực không gian

Các bài tập ôn thi kỳ I

Chương 8: Động lực học chất điểm

Chương 9: Đặc trưng hình học của vật rắn

Chương 10: Nguyên lý di chuyển khả dĩ - Nguyên lý Đalămbe

Chương 11: Các định lý tổng quát của động lực học

Chương 12: Phương trình vi phân chuyển động của vật rắn và cơ hệ

Chương 13: Kéo - nén đúng tâm

Chương 14: Xoắn thuần túy thanh thẳng

Chương 15: Uốn phẳng

Chương 16: Tính thanh chịu lực phức tạp

Các bài tập ôn thi học kỳ II

Trả lời các bài tập

Download

Có thể bạn cần

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  1842 

Sống Đẳng CấpSống Đẳng Cấp

Linda McLean

  105 

Giáo trình truyền động điệnGiáo trình truyền động điện

Bùi Đình Tiếu

218  2358  25