Cơ điện tử - Tập 2 - Phạm Anh Tuấn

1754 | 01-06-2016 | 13
Cơ điện tử - Tập 2

Nhan đề: Cơ điện tử - Tập 2

Tác giả: Phạm Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 567

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ điện tử,

Download

Tóm tắt:

IV Hệ thống và điều khiển 

21. Vai trò của điều khiển trong cơ điện tử 

22. Vai trò của mô hình hóa trong thiết kế cơ điện tử 

23. Tín hiệu và hệ thống 

24. Phân tích không gian trạng thái và các thuộc tính hệ thống 

25. Đáp ứng của các hệ thống động 

26. Phương pháp quỹ đạo nghiệm 

27. Phương pháp đáp ứng tần số 

28. Bộ lộc Kalman trong vai trò bộ quan sát trạng thái các hệ động lực 

29. Xử lý tín hiệu số trong các ứng dụng cơ điện tử 

30. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng tối ưu H2 

31. Thiết kế điều khiển thích nghi và phi tuyến 

32. Mạng nổn và hệ thống mờ 

33. Điều khiển hiện đại cho một trục thủy lực-điện 

34. Tối ưu thiết kế hệ cơ điện tử 

V. MÁY TÍNH VÀ HỆ LÔ GÍCH

35. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ LÔGIC

36. CÁC KHÁI NIỆM VỀ LÔGIC SỐ VÀ THIẾT KẾ LÔGIC TỔ HỢP

37. GIAO DIỆN HỆ THỐNG

38. TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

39. PHÂN TÍCH LỖI TRONG HỆ CƠ ĐIỆN TỬ

40. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÔGIC

41. HỆ THỐNG NỐI TIẾP ĐỒNG BỘ VÀ KHÔNG ĐỒNG BỘ

42. KIẾN TRÚC

43. ĐIỀU KHIỂN VỚI MÁY TÍNH NHÚNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LÔGIC KHẢ TRÌNH

VI. PHẦN MỀM VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

44. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU

45. KỸ THUẬT ĐO: CẢM BIẾN VÀ BỘ CHUYỂN ĐỔI

46. BIẾN ĐỔI A/D VÀ D/A

47. CHUẨN HÓA TÍN HIỆU

48. CÁC HỆ THỐNG ĐO DỰA TRÊN MÁY TÍNH

49. THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

50. THU THẬP VÀ GHI DỮ LIỆU

Download