Chi tiết máy - Tập 1 - Nguyễn Trọng Hiệp

1712 | 08-04-2016 | 7
Chi tiết máy - Tập 1

Nhan đề: Chi tiết máy - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 212

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy

Chương 1: Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Chương 2: Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy

Chương 3: Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần thứ hai: Các chi tiết máy ghép

Chương 4: Ghép bằng đinh tán

Chương 5: Ghép bằng hàn

Chương 6: Ghép bằng độ dôi

Chương 7: Ghép bằng then, then hoa và trục định hình

Chương 8: Ghép bằng ren

Phần thứ ba: Truyền động cơ khí

Chương 9: Truyền động bánh ma sát

Chương 10: Truyền động bánh răng

Chương 11: Truyền động trục vít

 

Download