Chi tiết máy - Tập 1 - Nguyễn Trọng Hiệp

2295 | 08-04-2016 | 7
Chi tiết máy - Tập 1

Nhan đề: Chi tiết máy - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 212

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy

Chương 1: Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Chương 2: Những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy

Chương 3: Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Phần thứ hai: Các chi tiết máy ghép

Chương 4: Ghép bằng đinh tán

Chương 5: Ghép bằng hàn

Chương 6: Ghép bằng độ dôi

Chương 7: Ghép bằng then, then hoa và trục định hình

Chương 8: Ghép bằng ren

Phần thứ ba: Truyền động cơ khí

Chương 9: Truyền động bánh ma sát

Chương 10: Truyền động bánh răng

Chương 11: Truyền động trục vít

 

Download

Có thể bạn cần

Giúp Học Tốt Hóa Học 10Giúp Học Tốt Hóa Học 10

Nguyễn Văn Thoại

  30 

 Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật

Hà Thị Lệ Ánh

199  3159  25 

Dành Cho Những Con Người Vượt Lên Số PhậnDành Cho Những Con Người Vượt Lên Số Phận

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  46 

Tuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di TruyềnTuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di Truyền

Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao

  35