Chi tiết máy (Dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối kỹ thuật) - Nguyễn Xuân Ngọc

2291 | 08-04-2016 | 6
Chi tiết máy (Dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối kỹ thuật)

Nhan đề: Chi tiết máy (Dùng trong các trường cao đẳng, đại học khối kỹ thuật)

Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 289

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Các vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về thiết kế chi tiết máy

Phần thứ hai: Truyền động cơ khí

Chương 2: Truyền động đai

Chương 3: Truyền động xích

Chương 4: Truyền động bánh ma sát

Chương 5: Truyền động bánh răng

Chương 6: Truyền động trục vít

Chương 7: Truyền động vít, đai ốc

Phần thứ ba: Tiết máy ghép

Chương 8: Các tiết máy ghép

Phần thứ tư: Các tiết máy đỡ và nối

Chương 9: Trục

Chương 10: Ổ lăn

Chương 11: Ổ trượt

Chương 12: Khớp nối và phanh

Chương 13: Khung, võ máy và giá đỡ

Phần bổ túc

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10Ôn luyện và kiểm tra Hóa học 10

Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Kim Thành, Phạm Ngọc Sơn

170  987 

Nguyên Hàm, Tích Phân Ứng DụngNguyên Hàm, Tích Phân Ứng Dụng

Đặng Việt Đông

  93