Cẩm nang hàn - Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

2461 | 17-04-2016 | 24
Cẩm nang hàn

Nhan đề: Cẩm nang hàn

Tác giả: Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 328

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật hàn

Chương 2: Vật liệu hàn

Chương 3: Thiết bị và công nghệ hàn

Chương 4: Ứng suất và biến dạng hàn

Chương 5: Kiểm tra chất lượng hàn

Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong hàn

Download