Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - Tập 1 - Hồ Lê viên

3483 | 17-04-2016 | 80
Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - Tập 1

Nhan đề: Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - Tập 1

Tác giả: Hồ Lê viên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Các máy đập, nghiền

Chương 1: Cơ sở của quá trình đập, nghiền

Chương 2: Máy đập má

Chương 3: Máy đập nón

Chương 4: Máy đập trục

Chương 5: Máy đập búa

Chương 6: Máy nghiền con lăn

Chương 7: Máy nghiền bi

Chương 8: Máy nghiền răng

Phần thứ hai: Các máy sàng

Chương 9: Cơ sở của quá trình sàng

Chương 10: Máy sàng thùng quay

Chương 11: Máy sàng lắc

Chương 12: Máy sàng bán rung

Chương 13: Máy sàng rung

Chương 14: Máy sàng trục quay

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần