Bài tập vẽ kỹ thuật - Nguyễn Thị Mỵ

2850 | 28-04-2016 | 21
Bài tập vẽ kỹ thuật

Nhan đề: Bài tập vẽ kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 100

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ

Chương 2: Vẽ hình học

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

Chương 4: Giao tuyến

Chương 5: Hình chiếu trục đo

Chương 6: Biểu diễn vật thể

Chương 7: Biểu diễn quy ước các mối ghép

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần