Bài tập chi tiết máy - Nguyễn Hữu Lộc

1254 | 22-05-2020 | 24
Bài tập chi tiết máy

Nhan đề: Bài tập chi tiết máy

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chi tiết máy, cơ khí, bài tập,

Download

Tóm tắt:

Download