Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork - Nguyễn Hồng Thái

1831 | 08-04-2016 | 40
Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Nhan đề: Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái,

Nhà xuất bản: Nguyễn Hồng Thái

Năm xuất bản:

Số trang: 132

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kiến thức cơ sở về Solidwork

Chương 2: Vẽ các đối tượng 2D

Chương 3: Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D

Chương 4: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D

Chương 5: Chỉnh sửa tạo khối nhanh các đối tượng 3D

Chương 6: Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

Chương 7: Sử dụng công cụ Plane

Chương 8: Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại

Chương 9: Tạo khuân mẫu

Chương 10: Bản vẽ lắp

 

 

Download

Có thể bạn cần

Amazing Science 3Amazing Science 3

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

73  1794  15 

Sức bền vật liệuSức bền vật liệu

Lê Ngọc Hồng

322  2455  22 

720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Nguyễn Bình Minh

139  508 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  1243