Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork - Nguyễn Hồng Thái

2113 | 08-04-2016 | 41
Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Nhan đề: Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái,

Nhà xuất bản: Nguyễn Hồng Thái

Năm xuất bản:

Số trang: 132

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Kiến thức cơ sở về Solidwork

Chương 2: Vẽ các đối tượng 2D

Chương 3: Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D

Chương 4: Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D

Chương 5: Chỉnh sửa tạo khối nhanh các đối tượng 3D

Chương 6: Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

Chương 7: Sử dụng công cụ Plane

Chương 8: Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại

Chương 9: Tạo khuân mẫu

Chương 10: Bản vẽ lắp

 

 

Download

Có thể bạn cần