Bài giảng nguyên lý máy - Lê Cung

1673 | 11-05-2016 | 8
Bài giảng nguyên lý máy

Nhan đề: Bài giảng nguyên lý máy

Tác giả: Lê Cung,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 173

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu

Chương 1: Cấu trúc cơ cấu

Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng

Chương 3: Phân tích lực trên cơ cấu phẳng

Chương 4: Ma sát trong khớp động

Chương 5: Cân bằng máy

Chương 6: Chuyển động thực của máy

Chương 7: Hiệu suất

Chương 8: Điều chỉnh tự động chuyển động của máy

Chương 9: Cơ cấu CAM

Chương 10: Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng

Chương 11: Cơ cấu bánh răng không gian

Chương 12: Hệ bánh răng

Chương 13: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp

Chương 14: Các cơ cấu đặc biệt

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Sinh Học 6Bài Tập Sinh Học 6

Nguyễn Phương Nga

  54 

Tìm Lại Chính MìnhTìm Lại Chính Mình

Thích Thánh Nghiêm

  115 

Kỹ Năng Ghi NhớKỹ Năng Ghi Nhớ

Nhiều Tác Giả

  80