Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop - Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

2049 | 08-04-2016 | 14
Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nhan đề: Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 337

Ngôn ngữ:

Từ khóa: Mechanical Desktop, mô hình ba chiều,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Mô hình vòng đệm

Bài 2: Mô hình chốt chặn

Bài 3: Mô hình ống lót

Bài 4: Mô hình chi tiết 10

Bài 5: Mô hình ống bơm

Bài 6: Mô hình miệng ống

Bài 7: Mô hình lò xo nén

Bài 8: Mô hình ống lót 2

Bài 9: Mô hình nút xã hơi

Bài 10: Mô hình ống nối

Bài 11: Mô hình nắp vặn

Bài 12: Mô hình thân súng phun

Bài 13: Lắp ráp các chi tiết với nhau thành mô hình súng phun

Bài 14: Tách các chi tiết để thể hiện trình tự tháo lắp

Bài 15: Chuyển mô hình 3 chiều thành bản vẽ kỹ thuật 2 chiều

Bài 16: Mô hình võ máy nhắn tin

Bài 17: Mô hình vỏ ô tô

Download

Có thể bạn cần

Bờ Giải ThoátBờ Giải Thoát

Thích Nữ Giác Liên

  42 

Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1Giáo trình công nghệ bê tông xi măng - Tập 1

Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ

201  1957 

Tiếng Anh Nâng Cao Chuyên Ngành Vật LýTiếng Anh Nâng Cao Chuyên Ngành Vật Lý

Nguyễn Văn Hùng

  67 

Bài Tập Toán Đại Số Tổ HợpBài Tập Toán Đại Số Tổ Hợp

Nguyễn Văn Nhân

  35