Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop - Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

1412 | 08-04-2016 | 13
Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nhan đề: Bài Tập Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 337

Ngôn ngữ:

Từ khóa: Mechanical Desktop, mô hình ba chiều,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Mô hình vòng đệm

Bài 2: Mô hình chốt chặn

Bài 3: Mô hình ống lót

Bài 4: Mô hình chi tiết 10

Bài 5: Mô hình ống bơm

Bài 6: Mô hình miệng ống

Bài 7: Mô hình lò xo nén

Bài 8: Mô hình ống lót 2

Bài 9: Mô hình nút xã hơi

Bài 10: Mô hình ống nối

Bài 11: Mô hình nắp vặn

Bài 12: Mô hình thân súng phun

Bài 13: Lắp ráp các chi tiết với nhau thành mô hình súng phun

Bài 14: Tách các chi tiết để thể hiện trình tự tháo lắp

Bài 15: Chuyển mô hình 3 chiều thành bản vẽ kỹ thuật 2 chiều

Bài 16: Mô hình võ máy nhắn tin

Bài 17: Mô hình vỏ ô tô

Download