Autocad cho tự động hóa thiết kế - Nguyễn Văn Hiến

1370 | 27-04-2016 | 13
Autocad cho tự động hóa thiết kế

Nhan đề: Autocad cho tự động hóa thiết kế

Tác giả: Nguyễn Văn Hiến,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 164

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần một: Bản vẽ phẳng

Chương 1: Mở đầu về autocad

Chương 2: Các lệnh vẽ cơ bản

Chương 3: Các lệnh biên tập và tra cứu

Chương 4: Điều khiển màn hình

Chương 5: Gạch mặt cắt, ghi kích thước, viết chữ cho bản vẽ

Chương 6: Tạo lớp cho bản vẽ

Chương 7: Khối và thuộc tính

Chương 8: Đưa bản vẽ ra máy in máy vẽ

Phần hai: Vẽ ba chiều

Chương 9: Môi trường vẽ 3D

Chương 10: Các lệnh vẽ đường và mặt 3D

Chương 11: Chương trình AME vẽ solid và Region

Chương 12: Xuất bản vẽ ra giấy và ra tập tin

Hướng dẫn bài tập

Download

Có thể bạn cần