Nhập Môn Internet Và E-Learning - Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

2838 | 04-06-2016 | 14
Nhập Môn Internet Và E-Learning

Nhan đề: Nhập Môn Internet Và E-Learning

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 167

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: internet, e-learning, Giáo dục điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về intetnet

Chương 2: Các dịch dụ thông dụng trên internet

Chương 3: Giáo dục điện tử e-learning

 

Download

Có thể bạn cần