Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính - Nguyễn Vũ Sơn

1715 | 17-04-2016 | 12
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Nhan đề: Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Tác giả: Nguyễn Vũ Sơn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng

Chương 3: Mạng cục bộ (LAN)

Chương 4: Kế hoạch lập mạng

Chương 5: Các ứng dụng mạng

Chương 6: Bài toán áp dụng

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay hànSổ tay hàn

Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

473  580 

Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnhBài tập nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Bùi Hải, Trần Thế Sơn

330  3171  53 

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

345  7356  283 

Hệ thống máy và thiết bị lạnhHệ thống máy và thiết bị lạnh

Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính

456  2654  65