Giáo Trình SEMINAR 1 - Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc

2322 | 08-06-2016 | 3
Giáo Trình SEMINAR 1

Nhan đề: Giáo Trình SEMINAR 1

Tác giả: Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình trước đám đông,

Download

Tóm tắt:

1 CẤU TRÚC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

2 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3 BÁO CÁO TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

4 CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Download

Có thể bạn cần