Văn phạm tiếng anh thực hành - Ninh Hùng, Hồ Văn Hiệp

3651 | 18-04-2016 | 49
Văn phạm tiếng anh thực hành

Nhan đề: Văn phạm tiếng anh thực hành

Tác giả: Ninh Hùng, Hồ Văn Hiệp,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 1995

Số trang: 618

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

1. ARTICLES AND ONE (MỘT), A LITTLE/A FEW (MỘT ÍT/MỘT VÀI, NÀY, KIA)

2. NOUNS - DANH TỪ

3. ADJECTIVES-TÍNH TỪ

4. ADVERBS-TRẠNG TỪ

5. ALL, EACH, EVERY, BOTH, NEITHER, EITHER, SOME, ANY, NO, NONE

6. INTERROGATIVES: WH-? WORDS AND HOW? CÁC TỪ NGHI VẾN: CÁC TỪ WH-? VÀ HOW?

7. ĐẠI TỪ SỞ HỮU, NHÂN XƯNG VÀ PHẢN THÂN: MY, MINE, I, MÝELF

8. ĐẠI TỪ QUAN HỆ VÀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

9. GIỚI TỪ

10. GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐỘNG TỪ

11. BE, HAVE, DO

12. MAY VÀ CAN DÙNG CHỈ SỰ CHO PHÉP VÀ SỰ CÓ THỂ

13. CAN VÀ BE ABLE DÙNG CHO KHẢ NĂNG

14. OUGHT, SHOULD, MUST, HAVE TO, NEED DÙNG CHO BỔN PHẬN

15. MUST, HAVE, WILL VÀ SHOULD CHỈ SỰ SUY LUẬN VÀ THỪA NHẬN

16. THE AUXILIARY DARE AND USED

17. CÁC THÌ HIỆN TẠI

18. THÌ QUÁ KHỨ VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

19. THÌ TƯƠNG LAI

20. SỰ HÒA HỢP CÁC THÌ

21. ĐIỀU KIỆN CÁCH

22. CÁC CÁCH DÙNG KHÁC CỦA WILL/WOULD, SHALL/SHOULD

23. THỂ NGUYÊN MẪU

24. DANH ĐỘNG TỪ

25. CÁC CẤU TRÚC NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ

26. CÁC PHÂN TỪ

27. MỆNH LỆNH YÊU CẦU, LỜI MỜI MỌC, LỜI KHUYÊN, LỜI GỢI Ý

28. BÀNG THÁI CÁCH (GIẢ ĐỊNH CÁCH)

29. CARE, LIKE, LOVE, HATE, PREFER, WISH

30. THỤ ĐỘNG CÁCH

31. LỜI NÓI GIÁN TIẾP

32. LIÊN TỪ

33. MỤC ĐÍCH

34. CÁC MỆNH ĐỀ CHỈ LÝ DO, KẾT QUẢ, SỰ NHƯỢNG BỘ, SO SÁNH, THỜI GIAN

35. DANH MỆNH ĐỀ

36. SỐ, NGÀY THÁNG VÀ CÂN ĐO

37. CÁC QUI TĂC CHÍNH TẢ

38. CỤM ĐỘNG TỪ

39. BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC

Download

Có thể bạn cần

1260 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 121260 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Trương Ngọc Thơi

  206 

20000 câu đàm thoại anh việt thông dụng20000 câu đàm thoại anh việt thông dụng

Nguyễn Thu Huyền

349  1250 

Phương Pháp Giải Toán Đồ ThịPhương Pháp Giải Toán Đồ Thị

Nguyễn Nam Trung

  131 

Bàn Tay Cũng Là HoaBàn Tay Cũng Là Hoa

Thích Nhất Hạnh

  124