Từ vựng Tiếng Anh theo chủ điểm - Nguyễn Phương Mai

1687 | 05-11-2016 | 22
Từ vựng Tiếng Anh theo chủ điểm

Nhan đề: Từ vựng Tiếng Anh theo chủ điểm

Tác giả: Nguyễn Phương Mai,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 330

Ngôn ngữ: Anh - Việt

Từ khóa: từ vựng tiếng anh, luyện từ vựng, từ vựng theo chủ điểm,

Download

Tóm tắt:

Topic 1: Giáng sinh

Topic 2: Hallowen

Topic 3: Động vật

Topic 4: Môi trường

Topic 5: Nghề nghiệp

Topic 6: Thực đơn

Topic 7: Các loại rau, quả

Topic 8: Các loài hoa

Topic 9: Thể thao

Topic 10: Làm việc với những bài khóa

Topic 11: Nhà bếp và phòng tắm

Topic 12: Phương tiện vận chuyển

Topic 13: Toán học

Topic 14: Trang phục

Topic 15: Âm nhạc

Topic 16: Dụng cụ

Topic 17: Bệnh tật và thuốc

Topic 18: Khách sạn và nhà hàng

Topic 19: Nhà cửa

Topic 20: Hôn nhân và gia đình

Topic 21: Cơ thể

Topic 22:Thuật ngữ thương mại và tài chính

Topic 23: Màu sắc

Topic 24: 

Topic 25: 

Topic 26: 

Topic 27: 

Topic 28: 

Topic 29: 

Topic 30: 

Topic 31: 

Topic 32: 

Topic 33: 

Topic 34: 

Topic 35: 

Topic 36: 

Topic 37: 

Topic 38: 

Topic 39: 

Topic 40: 

Topic 41: 

Topic 42: 

Topic 43: 

Topic 44: 

Topic 45: 

Download