Ngữ pháp tiếng anh - Vũ Thanh Phương, Bùi Ý

1785 | 16-04-2016 | 21
Ngữ pháp tiếng anh

Nhan đề: Ngữ pháp tiếng anh

Tác giả: Vũ Thanh Phương, Bùi Ý,

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 587

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 : Từ Và Câu
Chương 2 : Danh Từ
Chương 3 : Mạo Từ
Chương 4 : Tính Từ 
Chương 6 : Đại Từ và tính từ
Chương 6 : phó từ và giới từ
Chương 7 : Liên từ
Chương 8 : Động từ - các thì và dạng
Chương 9 : Những động từ có ngôi đặc biệt
Chương 10 : Động từ - dạng và thức
Chương 11 : Các dạng không chia của động từ
Chương 12 : Trật tự cơ bản của các từ trong câu
Chương 13 : Lời nói trực tiếp và gián tiếp
Chương 14 : Cấu trúc câu cơ bản
Chương 15 : Các mẫu câu cơ bản
Chương 16 : Chấm câu
Đáp Án Các Bài Tập Khó

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 12 nâng caoBài tập Tiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Mai Vi Phương, Trần Văn Sinh

242  743 

20 đề thi học sinh giỏi toán lớp 120 đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

Nhiều tác giả

  100 

Giáo trình Microsoft Access 2000Giáo trình Microsoft Access 2000

Nguyễn Sơn Hải

207  2343 

Ta Yêu NhauTa Yêu Nhau

Ron, Lyn Rose

  97