Bài tập Tiếng Anh A1 - Nguyễn Thị Thuyết, Lê Hồng Hạnh

2369 | 03-06-2016 | 18
Bài tập Tiếng Anh A1

Nhan đề: Bài tập Tiếng Anh A1

Tác giả: Nguyễn Thị Thuyết, Lê Hồng Hạnh,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 133

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh cơ bản, anh văn a1,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Hello

Unit 2: People

Unit 3: Where

Unit 4: Counting and measuring

Unit 5: Appearances

Unit 6: Wanting things

Unit 7: People’s Pasts

Unit 8: Present or Present continuous

Unit 9: Ordering and Asking

Unit 10: More about the past

Đáp án bài tập

Download

Có thể bạn cần

Ô tôÔ tô

Dương Văn Đức

400  522 

31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 1031 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10

Lê Thị Kim Dung

143  411 

55 Cách để sống có kỉ luật55 Cách để sống có kỉ luật

Nguyễn Thu Hương

66  496 

Thực hành động cơ đốt trongThực hành động cơ đốt trong

Hoàng Minh Tác

194  1711  26