54 Trọng điểm giúp bạn làm bài thi Tiếng Anh - Nguyễn Hà Phương

1097 | 05-11-2016 | 6
54 Trọng điểm giúp bạn làm bài thi Tiếng Anh

Nhan đề: 54 Trọng điểm giúp bạn làm bài thi Tiếng Anh

Tác giả: Nguyễn Hà Phương,

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 453

Ngôn ngữ: Anh - Việt

Từ khóa: làm bài tiếng anh, các trọng điểm làm bài tiếng anh, thực hành tiếng anh,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: 54 trọng điểm

Phần 2: 3000 câu trắc nghiệm thực hành

Download