Hướng dẫn download và cài đặt Bootstrap vào website của bạn

CSS Bootstrap | Lập Trình PHP | 25/12/2019 | 2937 |


Download Bootstrap 4

Tải xuống Bootstrap để lấy CSS và JavaScript đã biên dịch, mã nguồn hoặc đưa nó vào các trình quản lý gói yêu thích của bạn như npm, RubyGems, v.v.

Biên dịch CSS và JS
Tải xuống mã được biên dịch sẵn sàng cho Bootstrap v4.0.0 để dễ dàng thả vào dự án của bạn, bao gồm:

Các gói CSS được biên dịch và rút gọn (xem phần so sánh các tệp CSS)
Các plugin JavaScript được biên dịch và rút gọn
Điều này không bao gồm tài liệu, tệp nguồn hoặc bất kỳ phụ thuộc JavaScript tùy chọn nào (jQuery và Popper.js).

Download

 

Cài đặt Bootstrap 4