WampServer 3 hỗ trợ PHP 7

Blog | Lập Trình PHP | 17/05/2016 | 3131 |


WampServer là phần mềm nguồn mỡ hỗ trợ tạo Webserver trên nền tảng Windowns.

WampServer với phiên bản 3 ra mứt vào tháng 3 năm 2016 đã hỗ trợ PHP 7 mới nhất hiện nay.

WampServer làm một bộ gồm nhiều phân mềm tích hợp sẵn. Hỗ trợ tạo webserver, thường được các dân lập trình php sử dụng để thực hiện các dự án. WampServer phiên bản 3 gồm các phần như: Apache 2.4, MySQL 5.7, PHP 7 và phpMyAdmin. Hiện tại thì chỉ có WampServer 3 64bit mơi có PHP 7.

wampserver3

Để tài về các bạn truy cập vào địa chỉ sau: wampserver.com

Một số chức năng:

Chức năng WampServer của rất đầy đủ và dễ sử dụng vì vậy chúng tôi sẽ không giải thích ở đây làm thế nào để sử dụng chúng.

Với một nhấp chuột trái vào biểu tượng WampServer, bạn sẽ có thể:

  • Quản lý các dịch vụ Apache và MySQL của bạn
  • Chuyển đổi trực tuyến / ngoại tuyến (truy cập tới tất cả mọi người hoặc chỉ localhost)
  • Cài đặt và chuyển đổi Apache, MySQL và PHP phát hành
  • Quản lý cài đặt máy chủ của bạn
  • Truy cập vào các bản ghi của bạn
  • Truy cập vào các tập tin thiết lập của bạn
  • Tạo bí danh

Với một click chuột phải:

  • Thay đổi ngôn ngữ trình đơn WampServer
  • Truy cập trang này