Hướng dẫn tạo Chuyên mục và Thẻ trong Wordpress

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 12261 |


Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.

Khi xây dựng các Categories và Tags trong Wordpress cũng chính là ta đang xây dựng cấu trúc của website.

Ví dụ chúng ta cần xây dựng chuyên mục như sau:

PHP & MySQL
--- PHP Cơ Bản
--- PHP Nâng cao
--- MySQL
Mã nguồn mở
--- Joomla
--- Wordpress
--- Drupal
Thủ thuật
--- JavaScript
--- Google với Website
--- Facebook với website
Tin tức

1. Tạo chuyên mục trong wordpress

Để quản lý các chuyên mục như trên chúng ta cần làm như sau:

Để có thể tạo Chủ đề và Tags trước hết bạn phải cài đặt WordPress sẵn trên máy tính.

Đăng nhập vào phần quản trị Wordpress.Sau khi đăng nhập thành công chúng ta vào menu bài viết (Posts) --> Chuyên mục để quản lý chuyên mục, như hình sau:

Chọn menu chuyên mục

Để thêm chuyên mục mới chúng ta điền vào chỗ Tên là tên của chuyên mục sau đó nhấn Thêm chuyên mục.

Thêm chủ đề trong wordpress

Để thêm chuyên mục con chúng ta chọn chỗ Cha chọn chuyên mục cha cho chuyên mục đang tạo. Còn chỗ chuỗi đường dẫn cố định là chuỗi sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt khi người dùng truy cập chuyên mục của chúng ta.

Chú ý: Ở đây chúng ta có thể tự tạo đường dẫn cố định nhưng theo tôi chúng ta nên để wordpress tự tạo sẽ tốt hơn.

Đối với ví dụ trên, sau khi nhập đầy đủ các thông tin chúng ta có danh sách các chuyên mục như sau:

Danh sách chuyên mục đã tạo

2. Tạo Thẻ (Tags) cho bài viết trong wordpress 

Cũng tương tự như chuyên mục chúng ta chọn menu Bài viết --> Thẻ . Giao diện tạo thẻ như sau

Chú ý: Thẻ thường dùng để gắn kết các bài viết. Có nghĩa là hướng người dùng đến những bài viết có cùng thẻ.

Để tạo thẻ chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin trong hình sau và nhấn nút Tạo thẻ.

Tạo thẻ cho bài viết

Lập trinh php chúc các bạn thành công.