SB Admin 2

Templates | Lập Trình PHP | 18/12/2018 | 4573 |


Giới thiệu:

SB Admin 2 Chủ đề quản trị Bootstrap, mẫu bảng điều khiển hoặc trình khởi động giao diện người dùng webapp. Chủ đề có nhiều plugin jQuery tùy chỉnh để thêm chức năng mở rộng qua các tính năng UI Bootstrap tích hợp.

template sb admin 2

Tính năng:

 •  MIT License
 • Được xây dựng để hỗ trợ các bản phát hành ổn định, mới nhất của tất cả các trình duyệt và nền tảng chính.
 • Mẫu HTML hoàn toàn đáp ứng được tạo bằng Bootstrap 4
 • Menu thanh bên đáp ứng với trình đơn thả xuống đa cấp và các lớp hoạt động
 • Tập tin LESS bao gồm để tùy chỉnh sâu hơn
 • Menu điều hướng hàng đầu đáp ứng với các mục menu thả xuống
 • 3 kiểu bảng tùy chỉnh - đỏ, vàng và xanh lục
 • Hai plugin biểu đồ jQuery mạnh mẽ, Biểu đồ Flot và Morris.js
 • Các bảng Bootstrap có thể sắp xếp, có thể tìm kiếm, nhiều trang bằng cách sử dụng plugin jQuery DataTables
 • Các nút biểu tượng vòng tròn tùy chỉnh từ Bootsnipp
 • Thư viện tích hợp các nút xã hội Bootstrap từ Bootstrap Social
 • Dòng thời gian Bootstrap đáp ứng từ Bootsnipp
 • Tiện ích trò chuyện Bootstrap từ Bootsnipp
 • Trang đăng nhập bởi Bootsnipp

Live Preview Donload