Hướng dẫn cài đặt Python trên windows

Python | Lập Trình PHP | 13/01/2020 | 1136 |


Bước 1: Truy cập website https://www.python.org => Chon menu Downloads => Chọn Python 3.8.1

Chú ý: Phiên bản khi chúng tôi thực hướng dẫn này là phiên bản 8.3.1 mới nhất tại thời điểm hướng dẫn. Nhưng khi bạn đang xem hướng dẫn này thì phiên bản của Python có thể đã mới hơn.

Giao diện tải phần mềm Python

Giao diện tải phần mềm Python.

Bước 2: Chạy file mà bạn vừa mới tải về để cài đặt

Bước 3: Kiểm tra Python.

- Bạn mở Command Prompt bằng cách nhấn phím lá cờ (Windows) trên bàn phím và phím R (Windows + R)

- Gõ vào cmd => Nhấn Enter.

- Màn hình CMD xuất hiện gõ vào python --version

C:\Users\Your Name>python --version

- Hiển thị kết quả như sau là thành công.