Bài 7: Hướng dẫn cài đặt wampserver trên localhost

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 05/01/2016 | 20351 |


Wampserver là chữ viết tắt của Windows – Apache – MySQL – PHP. Wampserver là chường trình tạo máy chủ web với mục đích giúp cho người lập trình web có thể chạy các ứng dụng web trên máy cá nhân (localhost) trước khi chuyển lên chạy chính thức trên web.

Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt chương trình wampserver trên localhost.

Để cài đặt wampserver chúng ta thực hiện các bước sau:

wampserver

Bước 1: Tải chương trình wampserver từ website của nhà cung cấp tại địa chỉ: http://www.wampserver.com/

Chú ý: Có hai phiên bản 32bit và 64bit các bạn chọn cài đặt theo hệ điều hành của các bạn nha.

Ở đây tôi chọn 32bit vì máy tính của tôi chạy hệ điều hành 32bit.

Sau khi tải về chúng ta có file wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-32b.exe

Bước 2: Cài đặt wampserver.

Chúng ta click vào file mới tải về để chạy chương trình cài đặt.

hd-cai-dat-wamp-1.jpg

hd-cai-dat-wamp-2.jpg

hd-cai-dat-wamp-3.jpg

hd-cai-dat-wamp-4.jpg

hd-cai-dat-wamp-5.jpg

hd-cai-dat-wamp-6.jpg

hd-cai-dat-wamp-7.jpg

thanh-cong.jpg

hd-cai-dat-wamp-8.jpg

hd-cai-dat-wamp-9.jpg

bieu-tuong-1.jpg

localhost.jpg