Tag: "WordPress"

Blog | Lập Trình PHP | 08/09/2016 | 1128
Hiện đã có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa nhiều người về những gì công cụ tìm kiếm Tối ưu hóa và thân thiện với công cụ tìm kiếm thực sự đòi hỏi.
Mã nguồn mở | Lập Trình PHP | 04/04/2016 | 2472
Trước đây, khái niệm sử dụng mã nguồn mở trong môi trường doanh nghiệp là không thể hình dung ra được, cho dù quy mô của doanh nghiệp là thế nào.
Wordpress | Lập Trình PHP | 07/01/2016 | 1899
Wordpress là mã nguồn mở nên nó có nhiều giao diện (theme) miễn phí.
Wordpress | Lập Trình PHP | 04/01/2016 | 5202
Bài viết hướng dẫn cài đặt website wordpress trên localhost. Trong bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn wordpress trên localhost với wampserver chứ không hướng dẫn cài đặt wampserver.
Wordpress | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 2693
WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL)