Tag: "Pingdom Test"

Mã nguồn mở | Lập Trình PHP | 14/12/2018 | 1983
Nếu bạn là người dùng thì bạn sẽ cảm thấy chán nãn khi phải vào những trang web chậm chạp. Còn bạn là một nhà coder thì càng bực mình hơn khi trang web của mình cứ loadding.