Ngày đăng: 21/03/2017

Tính tổng có điều kiện trong php và mysql


Xin chào các anh chị trên diễn đàn!

Em mới học lập trình nên còn thiếu sót nhiều khả năng vận dụng các code nên em mạo muội hỏi anh chị rằng:

Em đang làm một web quản lý kho với 3 bảng: 1 thongtintaisan(idtaisan, tentaisan, 2 nhapkho(idnhapkho, idtaisan, soluongnhap, ngaynhap), 3 xuatkho(idxuatkho, idtaisan, soluongxuat, ngayxuat).

bây giờ từ cơ sở dữ liệu em muốn in ra màn hình tổng dữ liệu nhập kho xuât kho thông qua idtaisan từ đó rồi lấy soluongnhap trừ đi soluong xuat để lấy ra kết quả tồn kho thì phải làm như thế nào ạ?

Lúc đầu em có sử dụng hàm sum() trong mysql nhưng không thể nào xuất được ra web với idtaisan của thongtintaisan. Ngoài cách này em không tìm thấy cách nào khác. Nhờ các anh chị chỉ đường cho em với ạ.