Ngày đăng: 19/10/2017

các men help me !!!!!!!!!!!


MÌNH ĐANG CẦN GẤP NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP, NẾU KO TÌM RA MÌNH BỊ ĐUỔI VIỆC 

MEN NÀO GIÚP MÌNH VỚI LƯƠNG 12,000,000Đ ĐẾN 15,000,000Đ, LIÊN HỆ MÌNH: 0911660423