Baominh96
19/05/2020
Ngày đăng: 11/06/2020

Chỗ nào học ngôn ngữ PHP ổn


Bên mình có đa dạng các job từ Frontend đến Backend như Java, C/C++, Android, iOs, Python, ... với rất nhiều vị trí phù hợp vs năng lực của các bạn ạ

minhduc20
05/06/2020
Ngày đăng: 11/06/2020
Trả lời minhduc20
Hiện bài gốc

Vào web xong apply là được đúng không bạn, đang cần job php quá sắp thất nghiệp rồi huhu