Ngày đăng: 21/05/2020

Trung tâm dạy code PHP


lên web tuyển dụng itnavi.com.vn. trên đó nhiều job python chất lượng lắm không thua gì các website tuyển dụng lâu năm khác, toàn các công ty IT nổi tiếng như FPT, Panasonic, LG, Grab thôi.
Muốn thực chiến được thì cứ phải đi làm mới biết, chỉ sợ ko đáp ứng được nhu cầu ng ta thôi