Ngày đăng: 21/05/2020

C#


Ngôn ngữ lập trình C# hướng đối tượng do Anders Hejlsberg phát triển và ra mắt vào năm 2001 được  Microsoft đầu tư và được xem là đối thủ của Java. Kết hợp chặt chẽ với .NET Framework  giúp cho việc tạo ứng dụng Windows Forms hay WPF nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tới nay C# là ngôn ngữ này đã đạt được một số lượng người sử dụng khá đông đảo trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.