Ngày đăng: 08/05/2020

MVC là gì? Tổng quan về MVC trong lập trình


Bạn có biết MVC là gì? Việc phát triển Web ngày càng được nâng cao bởi nhu cầu của con người  sử dụng lớn. Các công cụ hỗ trợ xây dựng các trang web không ngừng ra đời và nâng cấp. Một trong số đó là framework MVC – một mô  hình thường được sử dụng và phổ biến trong thời gian gần đây để phát triển giao diện người dùng hiện đại.